Grup

Noticias

Los embalses de Mallorca, desbordados

EMAYA ha abierto las presas y el 112 aconseja no acercarse a las presas ni a la desembocadura del Torrent de Pareis por el peligro que entraña el abundante caudal.

Grup

Parlar de Grup Serra és parlar de lideratge informatiu a les Illes Balears. Premsa, ràdio, televisió i Internet són els suports en els quals se sustenten els mitjans que conformen aquest grup empresarial que agrupa diversos mitjans de comunicació i que està finançat per capital exclusivament local.

La primera pedra del Grup Serra la va col·locar Pere A. Serra, el seu president-editor, quan va fundar el 1950 l'editorial i impremta Atlante, situada al carrer de Sant Feliu, de Palma. A partir de llavors, s'han succeït la creació i s'han posat en marxa nombrosos projectes, la majoria dels quals conformen a dia d'avui l'àmplia i variada oferta informativa del Grup.

L'empresa compta amb diverses capçaleres: Ultima Hora, diario Menorca, Ultima Hora- Periódico de Ibiza y Formentera, Majorca Daily Bulletin, Mallorca Magazin, Vesti Mallorca, Venta y Cambio, Sóller y dBalears. Així mateix, el Grup Serra ofereix un ampli ventall de suplements i revistes, com Brisas, Domingo, Zona Ocio, Deporte Insular, Aula de Premsa, El Micro en el Cole o El Económico.

Pel que fa al sector d'audiovisuals, disposa de Nova Televisió, La Veu de Mallorca, Ultima Hora Radio i des de l'abril de 2012, el nou canal de TDT Lux Mallorca tv.

D'altra banda, podem destacar l'aposta per les noves tecnologies, i prova d'això són les edicions digitals de tots els seus mitjans de comunicació i associats: Ultimahora.es, dBalears.cat, Menorca.info, periodicodeibiza.es, majorcadailybulletin.com, mallorcamagazine.com, setmanarisoller.cat, Ultimahoraradio.es, luxmallorca.tv, novatelevisio.com, Uponthewall.es, Clubdelsuscriptor.com y ofertasenmallorca.com.

La tecnologia avançada és també la base de Impreshora Balears, l'àrea d'Impressió del Grup Serra. Amb una planta d'impressió situada al polígon Son Valentí de Palma de Mallorca en la qual disposa de dues rotatives i línies de tancament úniques al mercat insular. En aquest centre, amb una immillorable situació estratègica molt propera a l'aeroport de Palma, s'imprimeixen cada dia una mitjana de dos-cents mil exemplars, entre diaris locals, nacionals i internacionals destinats al mercat balear, Catalunya i el Llevant espanyol.

A tots aquests serveis, hem de tenir present el compromís social i cultural del Grup Serra. Així, d'una banda des de Promomallorca Edicions s'han publicat tot un seguit de col·leccionables que s'han convertit en una eina bibliogràfica indispensable. D'altra banda, el Club Ultima Hora ha apropat a Mallorca il·lustres personatges del món de la cultura, l'esport, la ciència i la política.

L'àmplia oferta comercial que disposa el Grup, així com a plataforma d'enllaç entre els subscriptors i les seves publicacions, la duu a terme el Club del Subscriptor.

Descarregar


» Dossier Grup Serra PDF.